Dorpsraad Kerkwijk

online

We hebben 7 gasten en geen leden online

Resultaten van de dorpsschouw 2018

Dorpsschouw 12-09-2018

Met de input die we van onze bewoners binnen hadden gekregen zijn we aan de slag gegaan. Een aantal punten kunnen we samenvatten. De gemeente Zaltbommel vraagt aan iedere kern/wijk om een algemeen plan in te dienen welke visie we hebben met ons dorp/wijk. Het zogenaamde “Gebiedsplan” .

 

Onderdelen die we hier in op zullen gaan nemen zijn de volgende:

 1. Kruispunt Aalderwijksestraat/Achterstraat. Deze driesprong is niet echt logisch  aangelegd. We zouden dit graag opnieuw ingericht zien. Daar worden gelijk de volgende vragen/opmerkingen in meegenomen:
  • Afgezaagde/dode bomen die nooit vervangen zijn
  • Parkeerplaatsen
  • Beplanting
  • Onlogisch stukje bestrating aan het begin van het fiets/looppad richting Hopland
 2. Herinrichting parkeerplaatsen bij school.
  • Veiligheid bij school
  • Onvoldoende parkeerplaatsen
 3. In het plan willen we ook graag opnemen dat we meer groen/bomen willen. Dit is helaas niet overal mogelijk omdat de bermen te smal zijn.
 4. In het algemeen heeft verkeerssnelheid onze aandacht.

 

Let op!! Dit zijn plannen die we in kunnen dienen. De gemeente moet kijken of het te realiseren valt  en hoe het budgettair zit.

Dan hebben we ook nog de volgende punten behandeld:

 1. Vraag vanuit verschillende plaatsen in het dorp, t.w. hagen die dicht op de weg staan waardoor onvoldoende overzicht is met gevaar voor aanrijdingen. De gemeente moet hier goed naar kijken hoe dit juridisch zit. Wat zijn de regels in deze gevallen. De gemeente zal vervolgens contact opnemen met de bewoners.
 2. Wegdek Nieuwstraat verkeerd in slechte staat. Ook hier zal naar gekeken worden.
 3. Hoogteverschil wegdek en berm in de achterstraat. Hier zal naar gekeken worden.
 4. Ontbreken van bordjes bij de honden uitlaatplaatsen. Dit plan is nog niet officieel goedgekeurd, dus kunnen de bordjes ook nog niet geplaatst worden. Het grasveldje aan het begin van het Hopland wat hiervoor is aangewezen zal van de lijst worden gehaald. Dit is een veldje waar veel kinderen spelen.
 5. Er kwamen ook wat vragen binnen over de snelheid/aankleding bij de Walderweg. Deze weg is van de provincie en staat op het programma om helemaal opnieuw ingericht te worden. Verbreden fietspad, vergroten rotonde. Voorstel vanuit de DR om hier ook nog meer snelheids beperkende maatregelen in op te nemen. DR zal kijken of we vanuit de DR hier ook nog enige invloed op uit kunnen oefenen.
 6. De blikvanger staat aan de verkeerde kant van de Walderweg (bij oude gemeentehuis). De gemeente zal deze naar de overkant verplaatsen. Dit moet veel zwerfafval voorkomen.
 7. Er zijn ook vragen binnengekomen over het ontbreken van borden, kapotte borden enz. Deze zullen teruggeplaatst/vervangen worden.
 8. Onderhoud Koningspark. De beplanting in het Koningspark komt in het gedrang door de grote bomen die op het perceel achter het Koningspark staan. De gemeente zal contact opnemen met de eigenaar van dit perceel om tot een oplossing te komen.
 9. Problematiek Brakelsestraat, drugsdealen, zwerfafval enz. Dit heeft de aandacht van de gemeente, maar is lastig te bestrijden.
 10. Veiligheid Delwijnsestraat. Er fietsen hier veel schoolkinderen overheen. Er wordt hier heel hard gereden. De gemeente heeft dit ook daadwerkelijk geconstateerd dmv snelheidsmetingen. Het plan is in ontwikkeling om deze weg veiliger te maken. Daarnaast is de verwachting dat zodra de Maas-Waalweg klaar is, de drukte ook aanzienlijk af zal nemen.

 

Al eerder besproken punten door de DR:

 1. Zwerfafval Aalderwijksestraat  (d’n Akker). Hier kan geen blikvanger geplaatst worden omdat het geen schoolroute is. Er is nu een afvalbak geplaatst. Een vrijwilligers ruimt regelmatig het afval op. Hij zal nu de vuilniszak bij deze afvalbak hangen.
 2. Onkruid op en langs de voetpaden. Sinds 2017 mogen er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. Onkruid bestrijden is nu ook veel lastiger geworden. Gemeente is zelf ook niet tevreden hoe dit door de huidige aannemer wordt aangepakt. Dit contract is eind van dit jaar afgelopen. Komt een nieuwe aanbesteding.
 3. Verdeling bloembakken. Dit was lastig. Nu de bakken deze lente en zomer gehangen hebben, hebben we een beter beeld gekregen. Er was al besproken om een aantal bakken op een andere plek te hangen. (als er volgend jaar weer budget om ze te hangen)
 4. Op het moment wordt de jeux de boule baan te weinig gebruikt. Vraag kwam om deze te laten vervangen door een Skatebaan. Gemeente heeft geen goede ervaring met een skatebaan midden in een woonwijk gezien de geluidsoverlast. Tevens hangt hier een flink kostenplaatje aan. Een ander voorstel om hier een parkeerplaats van te maken is ook geen optie. Dit gaat veel geld kosten en levert maar 1 extra parkeerplaats op. De DR heeft plannen om ook de mensen in Kerkwijk aan het “ jeux de boulen “ te krijgen. De plannen hiervoor zijn er. Hierover later meer.

Download deze resultaten als PDF hier.

 

Copyright © 2014 Dorpsraad Kerkwijk