Dorpsraad Kerkwijk

online

We hebben 4 gasten en geen leden online

Het dorp Kerkwijk

 

 

Kerkwijk is, door de hogere ligging, ontstaan op de stroomrug van de Bruchemse stroom. Deze oude Rijntak liep van Rossum via Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen naar Aalst. Door de relatief hoge liging was de stroomrug een aantrekkelijke woonplaats. Deze rug is ontstaan langs het riviertje de Alm, dat in de Bommelerwaard voor 1200 verzandde. Haaks op deze stroomrug wordt Kerkwijk doorsneden door de N832.

 

Het plangebied maakte deel uit van een complex langgerekte strookvormige bouwlandpercelen, gelegen tussen de boerderijstrook en de Delwijnse Kade. Door de bevolkingstoename werden veel gemeenschappelijk gebruikte weidegronden verdeeld en omgezet in bouwland. In Kerkwijk lagen deze gemeenschappelijke gronden (gemeynte) ten noorden van de boerderijstrook. Kenmerkend voor het dorp is ook de langgestrektheid met boerderijen in een lange strook en veelal gebouwd op terpen om deze te beschermen tegen overstromingen. Als gevolg van deze overstromingen zijn in de 19e eeuw, onder andere ook in Kerkwijk, vluchtheuvels aangelegd.

 

Op de historische kaart van Kerkwijk is de structuur van het dorp goed te zien. Boerderijen zijn onregelmatig gerangschikt in een lange strook ten zuiden van de gemeenschappelijke dorpsgrond. Er zijn twee driehoekige brinken te herkennen: ten zuiden van de huidige Molenstraat en ten zuiden van de Delwijnsestraat. De Kruisstraat (vroeger Het Straatje) diende aanvankelijk vooral om de westelijke boerderijen aan te sluiten op de Walderweg. Deze straat liep in westelijke richting nog een stukje verder als een smal pad tot aan de Hooge Bansloot. In 1823 stonden daar nog enkele kleinere huizen, maar deze zijn hier, evenals het pad, verdwenen. In deze periode stond op de hoek Walderweg / Kruisstraat een boerderij en in de loop van de 20e eeuw zijn daar aan de zuidzijde enkele gebouwen bijgekomen.

 

De familie De Cocq had bezittingen op diverse plaatsen in de gemeente, namelijk Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen. Kerkwijk kwam waarschijnlijk al in 1265 aan Rudolf van Châtillon, Bruchem en Delwijnen worden in 1294 genoemd als lenen van Gerrit de Cock (een kleinzoon van Rudolf van Châtillon). In latere eeuwen zijn de heerlijkheden overgegaan in andere handen. De heerlijkheid Kerkwijk en Bruchem wordt in 1610 gesplitst. Kerkwijk telt 610 inwoners per 1 januari 2013.

Copyright © 2014 Dorpsraad Kerkwijk